Welkom - Contact - Vergunningen - Wedstrijden - Jeugd - Activiteiten - Verhalen - Links - Foto`s - Gastenboek - Filmpjes 

H.S.V. Het Baarsje Oldemarkt
 

Grote koppelwedstrijd

20 april 2019

Voor opgave zie wedstrijden agenda

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.gsmeets.be/Hengelsport/Vissen_op_baars/Afbeeldingen/baars.gif

Uitnodiging alg. Ledenvergadering 2019

HSV "Het Baarsje"

Oldemarkt

 

Beste leden,
Wij nodigen u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Deze zal
worden gehouden op maandag 21 januari 2019 bij café Sillehem, Hoofdstraat 110 te Oldemarkt.
De vergadering begint om 20:00 uur.

 

De agenda voor deze avond.

 

  1. Opening
  2. Notulen ALV 2018
  3. Controle financiën door kascommissie
  4. Benoeming nieuw kascommissielid
  5. Verkiezing bestuurslid. (secr. Bert Barneveld is aftredend en herkiesbaar. Kandidaten  voor deze functie kunnen zich per mail opgeven voor 19 januari)
  6. Pauze met verloting (waardebonnen Hengeldiscount)
  7. Mededelingen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting (gevolgd door gezellige nazit)
 

 

Afbeeldingsresultaat voor ledenvergadering
 

 

Namens het bestuur van HSV Het Baarsje - Oldemarkt 31 december 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op de Webstek van

Hengelsportvereniging Het Baarsje Oldemarkt.

Oldemarkt ligt in de "kop van Overijssel" in de Gemeente Steenwijkerland en grenst aan Friesland en de Noord Oost Polder. Het gebied is bekend vanwege het "Nationaal Park Weerribben - Wieden" een uniek natuur – en recreatiegebied.

 

 

Bij de sportvissers is Oldemarkt landelijk bekend van de Hengeldiscount Gigant  sponsor van onze vereniging, waar ook de dagvergunningen en de (voorlopige) Vispas verkrijgbaar zijn.

Ons ledenbestand schommelt de laatste tijd rond de 400 leden. Vaak uit de regio maar ook veel recreanten die op de campings of jachthavens de vakanties doorbrengen.

Jaarlijks organiseren we in april onze Koppelwedstrijd met rond de 150 deelnemers en een wedstrijd voor de basisschoolleerlingen uit Oldemarkt en Ossenzijl.

Ook heeft Het Baarsje een gezellige onderlinge competitie.

Het Baarsje is een financieel gezonde vereniging die aan veel mensen ontspanning biedt en een bijdrage levert aan het respect voor de natuur.

meer weer

  Agenda:
  10-04-2019 - competitie Hagenbroekweg
  20-04-2019 - Grote koppelwedstrijd
  02-09-2019 - 55+ wedstrijd
  11-09-2019 - Jeugd wedstrijd
  28-09-2019 - Afsluitingswedstrijd
  28-09-2019 - Prijsuitreiking competitie
   
  Laatste update: